บริษัท แอร์ เพรสเชอร์ เซอร์วิส จำกัด  (Air Pressure Service Co.,Ltd.)

 

         บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการโดยมุ่งมั่นในการสร้างศักยภาพทางด้านทีมงานและการบริการ ซึ่งดำเนินการโดยทีมงาน

ที่มีคุณภาพ /มีประการณ์/มีความชำนาญมากกว่า 10 ปี ทางด้านงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ    

ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เช่น แบบโรตารี่ - สกรู (Screw) , แบบโรตารี่ - แวน (Vane) และแบบลูกสูบ (Piston)

  

         ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักดีว่าเครื่องอัดอากาศมีความสำคัญ และมีความจำเป็นในระบบ

สายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้คัดสรรอะไหล่คุณภาพระดับ OEM (Original Equipment Material) 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากหลากหลายประเทศ เช่น เยอรมัน อิตาลี่ และ สหรัฐอเมริกา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

พึ่งพอใจและมั่นใจในสินค้าและบริการจากเรา 

 

          บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลแนะนำบริษัทเบื้องต้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการ

จากเราเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของท่านต่อไป 

 


             

     

 
Visitors: 58,149