บริษัท แอร์ เพรสเชอร์ เซอร์วิส จำกัด

AIR PRESSURE SERVICE CO.,LTD.

 

           บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการโดยมุ่งมั่นในการสร้างศักยภาพทางด้านทีมงานและการบริการ ซึ่งทางบริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า

การทำดำเนินงานนั้นขับเคลื่อนโดยทีมงามที่มีคุณภาพ /มีประการณ์/มีความชำนาญมากกว่า 10 ปี ทางด้านงานซ่อมและบำรุงรักษา

เครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เช่น แบบโรตารี่ - สกรู (Screw) , แบบโรตารี่ - แวน (Vane) และแบบลูกสูบ (Piston)

           ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักดีว่าเครื่องอัดอากาศมีความสำคัญ และมีความจำเป็นในระบบสายการผลิต

ของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้คัดสรรอะไหล่คุณภาพระดับ OEM (Original Equipment Material) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จากหลากหลายประเทศ เช่น เยอรมัน อิตาลี่ และ สหรัฐอเมริกา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึ่งพอใจและมั่นใจในสินค้าและบริการจากเรา 

          บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลแนะนำบริษัทเบื้องต้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการจากเราเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของท่านต่อไป 

 

 

 

             

     

 
Visitors: 83,170