Screw Air Compressor (เครื่องอัดอากาศแบบสกรู)

     

            ปั๊มลมชนิดนี้ภายในคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลา สกรูสองเพลาที่หมุนขบกัน เรียกว่า เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมีย   

 โดยเพลาสกรูทั้งสองจะประกอบอยู่ในตัวเรือนเดียวกันโดยหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่า 

 เพลาตัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางการหมุนเข้าหากันทำให้ดูดลมจากด้านหนึ่งได้ โดยสามารถทำให้ค่าความดัน   

 สูงถึง 15 บาร์ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดเครื่องจักร 

         ซึ่งปั๊มลมแบบสกรูนี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ สามารถเลือกใช้ตามขนาดลมที่ต้องการใช้งาน

 

 

 

 

 

 

ปั๊มลมแบบสกรู เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการปริมาณลมค่อนข้างมาก และใช้งานอย่างเนื่อง
ซึ่งปั๊มลมแบบสกรูนั้น มีให้เลือกใช้งานหลากหลายตามความต้องการ

Visitors: 60,531