Piston Air Compressor (เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ)

 

 

 

 

         ปั๊มลมชนิดลูกสูบสามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆประเภท แต่ทุกประเภท มีหลักการทำงานเหมือนๆกัน คือ ต้องมีต้นกำลัง

 

    จากภายนอก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ มาขับลูกสูบให้เคลื่อนที่ขึ้นลง เมื่อลูกสูบเคลื่อนลง จะเกิดแรงดูด เอาอากาศเข้า

 

    กระบอกสูบและเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น จะเกิดการอัดอากาศภายในกระบอกสูบ โดยมีวาล์วทางดูดและวาล์วทางออก ทำงาน

 

    สัมพันธ์กับลูกสูบ

 

Visitors: 392,196