Piston Air Compressor (เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ)

            ปั๊มลมชนิดลูกสูบสามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆประเภท แต่ทุกประเภท มีหลักการทำงานเหมือนๆกัน คือ ต้องมีต้นกำลังจากภายนอก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ มาขับลูกสูบให้เคลื่อนที่ขึ้นลง เมื่อลูกสูบเคลื่อนลง จะเกิดแรงดูด เอาอากาศเข้ากระบอกสูบ และเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น จะเกิดการอัดอากาศภายในกระบอกสูบ โดยมีวาล์วทางดูดและวาล์วทางออก ทำงานสัมพันธ์กับลูกสูบ

ปั๊มลมแบบลูกสูบ เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานลมไม่มาก

Visitors: 51,699