Over Haul / Repair (Screw , Piston, Vane , Portable and Air Dryer) (ปั๊มลมแบบสกรู,ลูกสูบ,แวน,เครื่องยนต์ และ เครื่องทำอากาศแห้ง)

     

รับซ่อมปั๊มลม (Air Compressor)

 - สกรู (Screw)

    - ลูกสูบ (Piston)

- แวน (Vane)

รวมทั้ง รับซ่อมเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)       การ Over Haul บำรุงรักษาเครื่องตามระยะชั่วโมงการใช้งาน 

เครื่องปั๊มลมสมควรทำการ Over Haul เมื่อเครื่องปั๊มลมแบบสกรู

มีชั่วโมงการทำงานครบทุกๆ 18,000 - 24,000 ชั่วโมง      เพื่อเป็นการดูแลรักษาปั๊มลมให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งๆ ขึ้น 

อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพที่จะส่งผลไปยังส่วนอื่นๆ  

 

 

แบบสกรู (Screw)

 

 

แบบลูกสูบ (Piston)

 

 

 

แบบแวน (Vane)

 

รับซ่อมปั๊มลมสกรู ลูกสูบ แวน โบเวอร์ เครื่องทำอากาศแห้ง ฯ ทุกแบบ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมรับประกันงานซ่อม

Visitors: 392,196