Over Haul / Repair (Screw , Piston, Vane , Portable and Air Dryer) (ปั๊มลมแบบสกรู,ลูกสูบ,แวน,เครื่องยนต์ และ เครื่องทำอากาศแห้ง)

      รับซ่อมปั๊มลม (Air Compressor) ทั้งแบบสกรู (Screw) , ลูกสูบ (Piston) , แวน (Vane) รวมทั้ง รับซ่อมเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) 
      การ Over Haul บำรุงรักษาเครื่องตามระยะชั่วโมงการใช้งาน เครื่องปั๊มลมสมควรทำการ Over Haul เมื่อเครื่องปั๊มลมแบบสกรู มีชั่วโมงการทำงานครบทุกๆ 18,000 - 24,000 ชั่วโมง
      เพื่อเป็นการดูแลรักษาปั๊มลมให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งๆ ขึ้น อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพที่จะส่งผลไปยังส่วนอื่นๆ  

แบบสกรู (Screw)

แบบลูกสูบ (Piston)

 

แบบแวน (Vane)

 

รับซ่อมปั๊มลมสกรู ลูกสูบ แวน โบเวอร์ เครื่องทำอากาศแห้ง ฯ ทุกแบบ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมรับประกันงานซ่อม

Visitors: 83,168