Contact Service (บริการตรวจเช็คปั๊มลมแบบรายปี)

         
 
 
 
         ทางเรามีบริการ การตรวจเช็คปั๊มลมแบบรายปี โดยรับตรวจเช็คเครื่องปั๊มลมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมถึงการ  ตรวจเช็ดอุปกรณ์ภายในห้องปั๊มลม
 
 - มีบริการ 1 ปี เข้าตวจเช็คทุก 2 เดือน (6 ครั้ง / ปี)
    - มีบริการ 1 ปี เข้าตวจเช็คทุก 1 เดือน  (12 ครั้ง / ปี) 
 
 เพื่อให้งานไลน์ผลิตของท่านดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ตรวจเช็คปั๊มลมแบบรายปี โดยรับตรวจเช็คเครื่องปั๊มลมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

Visitors: 392,196