บริการให้เช่าปั๊มลม และ จำหน่ายปั๊มลม มือ 2

 
มีบริการใช้เช่า และ จำหน่ายปั๊มลม
มือ 2 ทั้งแบบลูกสูบ และแบบสกรู ขนาดตั้งแต่ 2 HP ขึ้นไป
    - บริการเช่ามีทั้งแบบรายวัน และแบบรายเดือน
   - เครื่องมือ 2 มีการรับประกันสินค้า 6 เดือน
 
 

มีบริการใช้เช่า และ จำหน่ายปั๊มลม มือ 2 ทั้งแบบลูกสูบ และแบบสกรู

Visitors: 392,196