ปั๊มลมสกรู NEWMAN (All-in-one Screw Air Compressor)

ปั๊มลมสกรู ( All-in-one Screw Air Compressor ) ยี่ห้อ NEWMAN ข้อดีของปั้มลม ALL-IN-ONE

คือ ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก และมี Air Dryer กับ ถังพักลม ในตัวซึ่งใช้งานได้หลากหลาย

 

 

Visitors: 83,170